Laatste nieuws

+6+6
+6+6
666
666
DESIGN je leven
DESIGN je leven is bedoeld om vrouwen tussen 25 en 40 jaar aan het denken te zetten over wezenlijke vragen. Wie ben i...
Gebruik van deze internetsite
Het bezoeken en bekijken van deze site, inclusief alle hieruit voortvloeiende gevolgen, geschiedt op eigen risico, voor eigen rekening en op eigen verantwoording. De inhoud is informatief bedoeld. De in deze site opgenomen links (snelkoppelingen) waren ten tijde van het vervaardigen van deze site juist en worden regelmatig op juistheid gecontroleerd en bijgewerkt.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De auteur(s) behoud(t)(en) alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, scripts, layout, beeld- en ander grafisch materiaal). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s) in kwestie of rechtmatige toestemming van de rechthebbende(n). U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Als u van mening bent,dat er auteursrechtelijk beschermd materiaal in deze site is opgenomen dan verzoeken wij u dit te melden aan de webmaster.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Karien Geluk Counselling, de auteur(s), het webteam of andere op enigerlei wijze hieraan verbonden medewerkers of relaties aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht dan wel voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de (on)mogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
U zult bovengemelde personen of instanties beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wijzigingen
Karien Geluk Counselling behoudt zich het recht voor alle op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde en zonder nadere aankondiging te wijzigen.

- Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer -
Naar boven