Laatste nieuws

+6+6
+6+6
666
666
DESIGN je leven
DESIGN je leven is bedoeld om vrouwen tussen 25 en 40 jaar aan het denken te zetten over wezenlijke vragen. Wie ben i...
Depressie
'Ik zie het niet meer zitten'
Ieder mens heeft zo zijn 'ups'en 'downs' in het leven. Een depressie is echter veel meer dan 'gewoon down' zijn. Een depressie is een totale ontwrichting van het bestaan: totale uitzichtsloosheid, moedeloosheid. Nergens meer enig plezier aan beleven. Geen contact meer ervaren met anderen. Ook niet met God. Een afschuwelijk, eenzaam, verlaten gevoel.
We spreken van een depressie als men zich na langere tijd niet over gevoelens van ernstige somberheid heen kan zetten.
Andere verschijnselen zijn:
 • dagelijks gevoelens van moeheid
 • gevoelens van hopeloosheid, waardeloosheid, schuldgevoelens
 • eetlustverandering met gewichtsafname of -toename
 • opvallende veranderingen in slaappatroon
 • aandachts- en concentratiestoornissen, traagheid in het denken
 • gespannenheid, rusteloosheid, of juist traagheid
 • gedachten over zinloosheid van het leven, zelfmoordgedachten
 • ingebeelde angsten over niet bestaande ernstige ziekten, armoede of begane zonden

Bij depressie speelt vooral verdriet, angst en boosheid een grote rol.
Dit kan liggen in het verleden ( door trauma of tekort) of juist in het hier en nu (door langer bestaande moeilijke situaties)

Soms zijn medicijnen noodzakelijk, in andere gevallen is praten het medicijn, of beide.
Stress
'Spanning en druk'
Stress is het vermogen om evenwicht te bewaren tussen:
 • draaglast en draagkracht
 • spanning/druk en uitdaging
 • falen en het leveren van prestaties
 • ergens niet tegen opgewassen zijn en weerstand bieden
 • verliezen en winnen
stress...
Stress is momenteel een algemeen gebruikt begrip, maar wat houdt het nu precies in? Stress is van oudsher een lichamelijke reactie op een mogelijk gevaarlijke situatie: er worden stoffen aangemaakt die ons lichaam in staat stellen om aan de gevaarlijke situatie te ontkomen of om te vechten.

Stress is dus een factor die bij het leven hoort. Vroeger bestond de gevaarlijke situatie uit het plotseling oog in oog komen te staan met een gevaarlijk wild dier of een gewapende vijand, tegenwoordig bestaat de gevaarlijke situatie meer uit een te hoge werkdruk, onuitgesproken en onverwerkte problemen, langdurige vermoeidheid, of uit het negeren van de stressverschijnselen, waardoor er nog meer stress kan ontstaan.

Wat zijn deze stressverschijnselen? Het op welke manier dan ook het idee hebben niet optimaal te functioneren is een aanduiding van stress. Hyperventilatie, spanningshoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, vergeetachtigheid en neerslachtigheid zijn maar enkele van de tekenen die kunnen wijzen op een stresssituatie.

Vlucht je of vecht je?
 • Wees eerlijk met jezelf
 • Wees eerlijk tegenover jezelf
 • wees eerlijk tegenover anderen
Angst en Paniek
Paniek stoornissen duiken vaak voor het eerst op voor, tijdens, of vlak na emotioneel belastende situaties.
Angst is een universeel gegeven. Ieder mens weet wat angst is. Angst is het verlies van vertrouwen en veiligheid, waardoor je uit balans wordt gebracht. Angst is de vrees voor afkeuring, verkeerde keuzes, afwijzing en verlating,eenzaamheid.
Angst is een nuttige emotie en kan gezien worden als een normale reactie op dreigend gevaar.
Maar soms worden mensen bang in een situatie die niet bedreigend is of staat hun angst niet meer in verhouding tot het werkelijke gevaar. Dan spreken we van angststoornissen en paniekaanvallen..
Angsten
Een paniekstoornis wordt wel vergeleken met het staan op een valluik, vele verdiepingen hoog in de lucht, terwijl je niet weet of, en zo ja, wanneer, het zich onder je zal openen.
het gaat dus vooral om de dreiging ervan, wanneer overkomt het me weer, wanneer word ik weer bang, hoe erg zal het zijn?
De hersenen raken ergens door geprikkeld op een onbewaakt moment, waarna het lichaam zich gaat opmaken voor de "STRIJD", adrenaline, hartslag, ademhaling versnelt en dan beginnen de rampgedachten.
De Selffulfilling Prophecy is een feit. (als ik maar niet in paniek raak)
Paniek is plotselinge schrik, die gepaard gaat met angstaanjagende lichamelijke verschijnselen zoals:
zweten, hartkloppingen, hyperventileren, duizeligheid of het gevoel flauw te vallen. Daar kan bijkomen de angst om dood te gaan of gek te zullen worden.
Het voelt als een gevangenis, geluiden, drukte, mensenmassa's, alles word je te veel. Soms komt ook depressie om de hoek kijken.

Ik help je graag naar je leven te kijken op een nieuwe manier, keuzes onder de loep nemen, je werk en gezinssituatie, je zelfbeeld, mensbeeld, wereldbeeld en/of Godsbeeld bespreken.
Klopt het wel ?
Toch weet ik 1 ding, je komt hier beter uit !
Contextuele hulpverlening
Werken met playmobiel opstellingen
Hoe kun je worden wie je bent ?
Als je wat langer mee gaat in het leven ga je ontdekken dat volwassen mensen bijna allemaal van binnen ergens mee worstelen.
Zorgend, hardwerkend, stoer, afhankelijk, perfect, verslaafd, materialistisch, eisend, ziek, altijd lief, reddend, precies, lastig, aandacht vragend, aanpassend, noem maar op, we hebben allemaal onze eigen-aardigheden.
Maar wie ben je nou echt als niemand kijkt ? Weet je eigenlijk wel hoe je je kwetsbaarheid bent gaan beschermen, en is dat nog wel nodig?
Door de poppetjestherapie krijg je inzicht waar je staat in je context, ( je familie, je vrienden, je werk )
Het is een mooi hulpmiddel en het samen naar de poppetjes kijken, maakt dat je inzicht krijgt in je situatie en je bent betrokken in het vinden van je eigen oplossing .
Traumatische ervaringen
Elk verlies verdient rouw
Afscheid nemen, geconfronteerd worden met ziekte, dood, armoede, verlies en ander onrecht: het overkomt ons allemaal.
Leven of overleven?
Maar toch kan de een er veel beter mee omgaan dan de ander.
De crisis is vaak niet de traumatische ervaring op zich, maar de onmacht waar mensen in terechtkomen als gevolg van de gebeurtenis.
We leven in een wereld waarin mensen en hun relaties centraal staan. We zijn gemaakt om elkaar tot zegen te zijn.
Maar, breuken in relaties, ongepaste zorgrelaties, emotioneel afhankelijke relaties, scheidingen en alle vormen van destructiviteit zijn veel voorkomende problemen in die relaties.
Veel gebeurtenissen zouden niet tot crisissen hoeven lijden als er genoeg kracht in de persoon is en het relationele netwerk goed is opgebouwd.
Maar bij velen is dit niet het geval, als gevolg van beschadigingen door ouders, geestelijk of lichamelijk, gepest worden op school, frustrerende ervaringen op de werkplek, ziekte en dood en noem maar op.
De meeste van de psychische probblemen voortkomend uit traumatische gebeurtenissen, zoals paniekaanvallen, depressiviteit en stress, worden tegenwoordig snel behandelt met medicijnen.
Soms is dat ook echt nodig om even rust te brengen in het gevoelsleven, maar ik geloof dat deze dingen heel goed te begeleiden zijn met counsellinggesprekken.
Relatieproblemen/therapie
Emotionally Focussed Relation Counselling
We hebben allemaal de behoefte aan basisveiligheid in onze relaties.relatie
Als er dingen gebeuren in de relatie die deze veiligheid geweld aandoen, nemen we al gauw onze toevlucht tot snelle noodmaatregelen om die veiligheid te herstellen.
Maar misschien zijn die noodmaatregelen wel bedreigend
voor je partner en belandt je in een vicieuze cirkel.

Wat is EFRC ?

De basis is het bevorderen van duurzame liefde tussen geliefden.
Emotionele ontvankelijkheid heeft drie hoofdbestanddelen:
 • Toegankelijkheid:
  Kan ik je bereiken ?
 • Ontvankelijkheid:
  Kan ik erop vertrouwen dat je je emotioneel voor me openstelt ?
 • Betrokkenheid:
  Weet ik dat je me in mijn waarde laat en dicht bij me blijft ?

Een veilige liefdesrelatie is de allerbeste genezing voor vele soorten oude of nieuwe pijn.

Het is mogelijk de liefde en passie terug te brengen in je relatie en weer opnieuw in elkaars hart te leren kijken.
Geloofsvragen
Waar is God als ik pijn lijdt?
‘De psychiater wordt tegenwoordig steeds vaker benaderd door mensen die hem met menselijke problemen in plaats van met neurotische symptomen confronteren.
Mensen die nu bij de psychiater aankloppen, zouden vroeger raad hebben gevraagd aan een dominee, priester of rabbijn’
(Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde)
Waar is God als ik pijn lijdt?
Er is veel lijden in deze wereld. Wat is de zin ervan? Hoe zit het met God en het lijden? Is het lijden Zijn wil? Heeft God er nu wel of niet iets mee te maken?

De vraag is: Waaraan ontleen je als mens ‘zin’? Wat zijn de zingevingbronnen waaruit je put? Wat is het zingevingkader waarin je geworteld bent?

Dit zijn wat vragen waar mensen mee kunnen worstelen.
Samen kunnen we op zoek gaan naar de antwoorden, hoewel niet alle vragen te beantwoorden zijn.
Vanuit bijbels perspectief de problemen aanpakken en daardoor mogelijkheden ontwikkelen om sterk in het leven te kunnen staan.
Er zal indien gewenst altijd ruimte zijn voor gebed.
En niet één vraag is dom!
Relatie met ASS
It takes two to tango
Een huwelijk waarin sprake is van een Autisme Spectrum Stoornis is niet gemakkelijk.
Het autisme syndroom speelt een rol op alle terreinen; opleiding, loopbaankeuze, sociaal leven, communicatie en uiteraard in huwelijk en gezin.
Er is vaak al een moeilijke weg afgelegd voordat de diagnose ASS gesteld is.
En hoe dan verder?
Het opbouwen van een bevredigende relatie vergt heel wat. Enerzijds van degene die ASS heeft, die een grote geestelijke inspanning moet leveren om de relatie in stand te houden, anderzijds van hun partners, die hun verwachtingen van de relatie moeten bijstellen.
Elk mens is uniek en er zijn dan ook geen standaard oplossingen.
Wel mogelijkheden om verbeteringen en groei te bewerkstelligen om de “2 werelden” beter op elkaar te laten aansluiten.
De beide partners kunnen een positieve invloed uitoefenen op het slagen van de relatie.
Dit gaat niet zonder slag of stoot en zal afhangen van de bereidheid van allebei om die weg te gaan.
Naar boven