Heb je last van depressieve gevoelens? 
Ervaar je veel stress op allerlei gebied? 
Loopt je relatie niet goed en is er vaak strijd? 
Zijn er traumatische dingen gebeurd waar je niet uitkomt? 
Wil je beter je grenzen kunnen bewaken?

Kortom, zoek je iemand die hoort wat je zegt?
Ik wil graag naar je luisteren en je op weg helpen,
de problemen aanpakken en mogelijkheden ontwikkelen!

Ik ben Karien Geluk en sinds 2002 heb ik mijn praktijk Leef! voor psychosociale hulpverlening en coaching.

In een  gesprek help ik je je gevoelens te verwoorden, waardoor de problematiek verhelderd kan worden, ook kan ik je een spiegel voorhouden waardoor meer inzicht in je situatie ontstaat. Echtheid, empathie en onvoorwaardelijke acceptatie is de houding die je van mij mag verwachten.

Ik ben gehouden aan een ethische code die mij verplicht al het besprokene als beroepsgeheim te beschouwen. Je kunt zelf contact opnemen, er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Investering in jezelf !

Individuele Counseling sessie

€ 85,-  per gesprek

Relatie Counseling sessie

€ 125,- per gesprek
  • Per 1 januari 2023 worden de sessies niet meer vergoed door de zorgverzekeraar !

Privacyverklaring

Disclaimer

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in Cliëntendossiers. Een map met daarin de ondertekende afspraken ligt ter inzage in de praktijk.

Tevens aanwezig:  informatie over de Geschillencommissie SCAG en de meldcode Huiselijk Geweld.

Voor alle  gesprekken geldt de geheimhoudingsplicht.

Een gemaakte afspraak die niet door kan gaan dient 12 uur van te voren afgezegd te worden, anders wordt het gewone tarief in rekening gebracht.

Vraag of opmerking?

Neem contact op!