Ik zie het zie het niet meer zitten

Ieder mens heeft zo zijn ups en downs in het leven. Een depressie is echter veel meer dan gewoon down zijn. Een depressie is een ontwrichting van het bestaan: totale uitzichtloosheid en moedeloosheid. Nergens meer enig plezier aan beleven. Geen contact meer ervaren met anderen. Een afschuwelijk eenzaam, verlaten gevoel. Bij depressie speelt vooral verdriet, angst en boosheid een grote rol. Dit kan liggen in het verleden ( door trauma of tekort) of juist in het hier en nu (door langer bestaande moeilijke situaties) Raadpleeg de huisarts !

Mogelijkheden behandeling:
Inzicht gevende gesprekken, Cognitieve Gedragstherapie

Spanning en druk

Een groot deel van onze stress wordt veroorzaakt door maatschappelijke stressoren, de druk die wordt uitgeoefend door onze sociale, culturele en economische omgeving. Werk of mantelzorg of financiële zorgen waarbij je voortdurend onder druk staat kan tot burn-out leiden. Burn-out wordt gekenmerkt door emotionele, fysieke en cognitieve uitputting. Iedereen kan het krijgen ! Hyperventilatie, spanningshoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, vergeetachtigheid en neerslachtigheid zijn een paar veel voorkomende klachten bij stress en burn-out.

Mogelijkheden behandeling:
Coping strategieën (hoe ga je ermee om) Rationele Emotieve Therapie.

Angst en paniek

Angst is een universeel gegeven. Ieder mens weet wat angst is. Angst is het verlies van vertrouwen en veiligheid, waardoor je uit balans wordt gebracht. Angst is de vrees voor afkeuring, verkeerde keuzes, afwijzing en verlating, eenzaamheid. De hersenen raken ergens door geprikkeld op een onbewaakt moment, waarna het lichaam zich gaat opmaken voor de “STRIJD” : adrenaline, hartslag, ademhaling versnelt en dan beginnen de rampgedachten. (als ik maar niet in paniek raak) De Selffulfilling Prophecy is een feit : zweten, hartkloppingen, hyperventileren, duizeligheid of het gevoel flauw te vallen. Daar kan bijkomen de angst om dood te gaan of gek te zullen worden. Het voelt als een gevangenis, geluiden, drukte, mensenmassa’s, alles word je te veel.

Mogelijkheden behandeling:
Inzicht gevende gesprekken, gedragsexperimenten, Cognitieve Gedragstherapie

Elk verlies verdient rouw

Afscheid nemen, geconfronteerd worden met ziekte, dood, armoede, verlies en ander onrecht: het overkomt ons allemaal. Toch gaat de een er beter mee om dan de ander.

Soms is er gewoon teveel gebeurd en kom je er niet meer uit. Verlies van geliefden, werkloos worden, kinderen die de deur uit gaan, geen tijd nemen voor verwerking, dan kan het gebeuren dat het je teveel wordt. De meeste van de psychische problemen voortkomend uit verdrietige, schokkende gebeurtenissen, zoals paniekaanvallen, depressiviteit en stress, worden tegenwoordig snel behandelt met medicijnen. Soms is dat ook echt nodig om even rust te brengen in het gevoelsleven. Toch denk ik dat er regelmatig beter “gerouwd” zou kunnen worden en daar tijd voor nemen.

Mogelijke behandeling:
Emoties bespreken, veel praten, Cognitieve therapie.

Hoe lossen we het op

Relatieproblemen komen overal voor, niet alleen tussen geliefden, maar ook tussen werkgever en werknemer, ouders en kinderen en bij vrienden en vriendinnen.

Soms is het de manier van communiceren , of disbalans in geven en nemen, of de manier waarop je bent opgegroeid, er kunnen veel oorzaken zijn waardoor relaties in de gevarenzone terechtkomen. Door een heel kleine gebeurtenis kan de zaak ineens op scherp komen te staan, kijk maar naar het Familiediner, ontwrichtend en verdrietig wat er dan gebeurt. Toch zijn er mogelijkheden om relaties weer te herstellen en vrede te vinden met elkaar.

Mogelijke behandeling:
Oplossingsgerichte therapie, Cognitieve Gedragstherapie, Emotionally Focussed Therapy, Marriage Course, afhankelijk van de relatie

Geloofsvragen

‘De psychiater wordt tegenwoordig steeds vaker benaderd door mensen die hem met menselijke problemen in plaats van met neurotische symptomen confronteren. Mensen die nu bij de psychiater aankloppen, zouden vroeger raad hebben gevraagd aan een dominee, priester of rabbijn’ 
(Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde) 

De basis van pastorale hulpverlening is het geloof dat God ernaar verlangt ieder mens te zegenen. Uitgangspunt hierbij is de Bijbel. Op grond daarvan is er ruimte voor reële verwachtingen. Zingevingsvragen zijn van alle tijden en samen kunnen we op zoek gaan naar antwoorden, hoewel niet alle vragen  te beantwoorden zijn. Vanuit bijbels perspectief de problemen aanpakken en daardoor mogelijkheden ontwikkelen om sterk in het leven te kunnen staan.

Ik zal je met warmte en begrip tegemoet treden in de wetenschap dat wij allen aanvaard en geliefd zijn door God in zijn Zoon Jezus, ondanks gebreken en falen.
Er zal indien gewenst altijd ruimte zijn voor gebed.

Vraag of opmerking?

Neem contact op!